Pro média

„Život v souvislostech“

Tisková zpráva Narození dítěte s postižením je neočekávanou skutečností, která ovlivní celou rodinu i její okolí. Zasáhne do vnitřních vztahů rodiny, do kontaktů s vnějším světem i do finančního zázemí. Letošní jubilejní 10. ročník osvětové kampaně Týden rané péče ® chce rozšířit povědomí o sociální službě raná péče. Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově […]